Landskap (i förändring), 2024. // Konstnärlig gestaltning på Björkris Vård- och omsorgsboende, Kungsbacka. Måleri med äggoljetempera direkt på vägg. I landskapet kan vi se spår av tidens gång: Där havet flöt fram för tusentals år sedan frodas nu grödor i alla olika färger, och där det tidigare funnits bebyggelse blommar en äng. Älven som hittat sig en ny väg har lämnat efter sig en djup fåra genom jorden i vilken det lyser vitsippor på våren. En snäcka sköljs bort från en strand men spolas upp på en annan. Likt landskapet befinner vi oss i en konstant förändring, där ett slut är en början på något nytt. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.
Konstnärlig gestaltning “Björkris”.
Elisabeth Henriksson, 2024. Fotograf Sara Danielsson, 2024.