"Krokar"
” K r o k a r ”
Del av mitt examensarbete “Lika olika” från Konstfack, 2004. Massivt glas. En krok är 10 cm lång. Krokarna kan hakas samman och på så sätt bilda större formationer. Fotograf: Hans Thorwid / NATIONALMUSEUM, 2005.