“ L i v i n g  t o g e t h e r ”
Konstnärlig gestaltning på Blåljuscentralen Certus i Östersund, 2010. Uppdragsgivare: Statens konstråd. Verket “Living together” består av två delar, en glasvägg (laminerat digitaltryck) samt “utskott” av betong/glas på ett antal befintliga pelare i entré och matsal. 
Certus Jämtland är en samlokalisering av en rad myndigheter i Jämtlands län. Genom samverkan vill man öka tryggheten och säkerheten för de som bor och vistas i länet. Jag har i mitt arbete tagit fasta på ordet samverkan. Genom att gestalta relationerna i naturen eller våra kroppar har jag förhållit mig till verksamheterna i husets samverkan – men även hur respektive verksamhet förgrenar sig ut i samhället. Jag vill att mitt arbete ska bidra till lokalens funktionalitet, med att separera gångstråk ifrån matsal, samt att öka känslan av rumslighet. För de olika flöden av människor som passerar genom eller uppehåller sig i lokalen har jag velat skapa en lugn och kontemplativ plats.
Fotograf: Martin Bohlin, 2011.