"Mycket vas för lite blomma"
” M y c k e t  v a s   f ö r   l i t e  b l o m m a “
Del av mitt examensarbete “Lika olika” från Konstfack, 2004. Höjd 15-30 cm. Finns i olika färger. Fotograf: Sara Danielsson.
"Trädglas"
” T r ä d g l a s ”
Del av mitt examensarbete “Lika olika” från Konstfack, 2004. Blåst glas, underfång. Glaset är en prototyp. Fotograf: Sara Danielsson.
"Krokar"
” K r o k a r “
Del av mitt examensarbete “Lika olika” från Konstfack, 2004. Massivt glas. En krok är 10 cm lång. Krokarna kan hakas samman och på så sätt bilda större formationer. Fotograf: Hans Thorwid / NATIONALMUSEUM, 2005.