Jordmån // Parkskolan (åk F-6), Göteborg, 2020. Bilderna visar teckningarna som printats på glasparti, jag saknar bilder på hur glaspartiet ser ut färdigt.
VÄGG MOT BIBLIOTEK 224 _ Autorebuild Model
Jordmån  /  Näring är en förutsättning för allt liv, för att kropp och själ ska utvecklas och må bra. Den kan komma från olika håll. I den näringsrika jorden får växternas rötter möjlighet att breda ut sig och med det en stabil grund att stå på. Solens strålar både värmer och ger oss livsviktiga vitaminer. Vi får energi av att vistas i naturen – aktivt botaniserande eller bara genom att sitta på en mossbeklädd sten i en solig glänta och lyssna på skogens ljud. Kunskap är näring. Genom att vara nyfiken på och undersöka saker, bygga och leka lär sig barnet hur världen är uppbyggd. Eller genom att öppna en bok och träda in sitt eget eller någon annans inre. I mitt arbete har jag haft med mig tankar på lärande och kunskap, från vilka olika håll vi hämtar näring och hur människa och natur är sammanlänkade i olika kretslopp. Hur den faktiska platsen, jordmånen, har betydelse för att möjliggöra växande. De stora runda formerna ser jag som olika världar, fyllda med olika typer av näring eller energi. Den mossbeklädda stenen i skogen, växten i en näringsrik mylla, den värmande solen eller ett stilla regn på en torr jord. Eller så för de tankarna till mjuka kuddar att sjunka ned i och läsa en bok. Jag har tecknat och målat med blyerts, bläck, tusch och akvarell, och sedan bearbetat bilderna digitalt. De printas på glas, och för att få en tredimensionell effekt kommer färgen i rundlarna att få olika opacitet. Glaset mellan de runda formerna är helt genomskinligt, vilket ger en avskärmning in till biblioteket utan att helt stänga igen. De stora runda formerna ses på långt håll, går man nära framträder de små detaljerna. Min önskan är att bilden ska bidra till lugn och kontemplativ, men ändå fantasi- och lekfull atmosfär i bibliotek och entré. Förhoppningsvis kan både vuxna och barn trivas med den över tid.
2_jordmån_xx2_880
Glaspartiet är 410 cm x 210 cm och är placerat mellan entré och mediatek.