Gläntan // Konstnärlig gestaltning tillsammans med Fredrika Linder på Norden Machinery, Kalmar, 2021. De blomlika formerna består av vattenskuren spegelblank rostfri plåt, på dessa är hyttformat och fusat glas limmat. Trädformen är gjuten i massiv aluminium. Gestaltningen ses från företagets entré, den växer vidare uppåt till det andra våningsplanet och ljusschaktets takfönster. Företaget har kundbesök från hela världen och vår idé med verket var att det skulle fungera som en del av berättandet kring Kalmar, Småland och Sverige; om skogarna och glasbruken, om sjöarna och havet. Man upplever det olika beroende på var i rummen man befinner sig; på håll smälter verket ihop till en helhet, om man går nära framträder detaljerna. Förhoppningsvis blir entrén till en ljus glänta att slå sig ned i. Fotograf: Sara Danielsson, 2021.