En väv ett hav // Konstnärlig gestaltning på Rödeby omvårdnadsboende, Rödeby, Karlskrona kommun, 2021. Gestaltningen består av träkurvor (material lind) monterade i olika formationer. En större form i husets samlingssal, samt sex mindre, en per avdelning. I entréerna in till de sex avdelningarna är en cirkel (material furu) placerad. De vågformade träkurvorna är skurna för hand av bildhuggare Christer Björkman (Stockholms förgyllning och bildhuggeri AB), cirklarna av Leo Karlsson. Jag har målat våg- och cirkelformerna med äggoljetempera, olika kulörer, och behandlat med hårdvaxolja. Jag har i mitt arbete tagit fasta på havet, samt traditionen av hantverk som funnits i bygden. Alma Andersson, verksam i Rödeby, blev 1932 kunglig hovleverantör av en vävd matta då Blekinge beställde en bröllopsgåva till kronprinsparet Sibylla och Gustaf Adolf. Den mattan har fungerat som startpunkt i mitt skissarbete. Jag har arbetat med att få fram ett textilt uttryck, men utfört i trä. Trä – för att det är ett levande och hållbart material som man arbetat med i bygden, det är dessutom ett material som upplevs varmt och mjukt. Textilen som hyllning till Rödebys stolthet Alma. Den böljande väven – eller vågorna om man så vill, leder en runt i huset och binder samman rummen. Vågorna återfinns på den stora väggen i samlingsrummet, samt i korridorerna inne på de sex avdelningarna. Väven och havet har rytmen gemensam, vågorna som slår mot en strand, väven som bankas samman. Jag har velat fånga havets storslagenhet och det lugna meditativa i hantverket. Vävning, ett hantverk som ofta utförts i hemmets vrå, får här en upphöjd plats. Den stora väven i samlingsrummet har fått formen en rektangel (ca 5 x 4 m), som mattan Alma Andersson vävde. Jag har arbetat med att få tydlighet och kontrast i färgskalan, för att man ska uppleva gestaltningen även med synsvårigheter. I korridorerna fortsätter väven från samlingsrummet, här är de uppdelade i mindre formationer. De är monterade i en höjd som gör att man ser dem på nära håll och kan känna på dem, handen kan följa det mjuka böljande träet. I var och en av de sex entréerna in till avdelningarna bryts vågorna upp av en annan form, en cirkel av trä, i olika kulörer och storlekar. Fotograf: Sara Danielsson, 2021.