Frusen skog // Material massivt hyttformat glas och tenn. Höjd ca 40 cm (bild ovan). Del av utställningen Trollbunden, John Bauer och det magiska i naturen, Prins Eugens Waldemarsudde, 2020 – 2021. Jag visade här en installation med nio stycken skulpturer. Ursprungligen gjorde jag Frusen skog 2007, men gjorde till denna utställning nya verk. De är mellan 25 – 120 cm höga. Fotograf Arne Sjölander, 2007.
Fotograf Elisabeth Henriksson, 2021.
Fotograf Elisabeth Henriksson, 2021.
Fotograf: Håkan Tunón, 2021.
Fotograf: Håkan Tunón, 2021.
Fotograf: Lars Engelhardt, 2021.
Fotograf: Lars Engelhardt, 2021.