"Formation"
F o r m a t i o n  I  / 2016. Objekt, 28 x 28 x 8 cm. Massivt, gjutet glas. Del av utställning på Krapperups konsthall, 2016. Fotograf: Sara Danielsson.
formation2_880
F o r m a t i o n II  / 2016. Objekt, 20 x 28 x 8 cm. Massivt, gjutet glas. Del av utställning på Krapperups konsthall, 2016. Fotograf: Sara Danielsson.
"Genomlysning"
G e n o m l y s n i n g  /  2016. Objekt, 20 x 28 x 8 cm. Massivt, gjutet glas. Del av utställning på Krapperups konsthall, 2016. Fotograf: Sara Danielsson.

"Genomlysning"