"Från en punkt till en annan"
” F r å n  e n  p u n k t  t i l l  e n  a n n a n ”
Konstnärligt gestaltningsarbete tillsammans med Fredrika Linder, på Bussdepå Fyrislund i Uppsala, 2012. Uppdragsgivare Skanska. Fotograf: Jan Linder, 2012.
Fotograf: Fredrika Linder, 2012.