"Moln"
” M o l n “
Blåst glas, höjd ca 50 cm. Del av projekt “Framtidens dryckeskärl” på Konstfack, i samarbete med Kosta Boda. Fotograf: Elisabeth Henriksson, 2003.