Civilisation Hyttformat, sågat, fusat glas. 55 x 34 x 1 cm.
Civilisation Hyttformat, sågat, fusat glas. 55 x 34 x 1 cm. Del av utställning på Konsthantverkarna, Stockholm, 2017.
Utställning på Konsthantverkarna. Från vänster ses Repetition, Civilisation och Strukturer.
C i v i l i s a t i o n / Massivt glas, hyttformat, sågat och fusat.
R u m (utsnitt) / Bild, 70 x 50 x 2 cm. Hyttformat, fusat glas.
S t r u k t u r e r (utsnitt) / Bild, 70 x 50 x 1 cm, monterad i en ljuslåda. Hyttformat, sågat och fusat glas.