"Trianglar""Trianglar"
"Trianglar"

Bild fotograferad till Elisabeth Henriksson, Glasformgivare. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bild.

"Trianglar"
 T r i a n g l a r  /  2016. Massivt glas, storlek på en triangel är 14 x 7 x 4 cm. Jag har arbetat med repetition; enkla objekt som kan upprepas och byggas till olika formationer. Fotograf: Sara Danielsson.