“Jag söker mig mot ljuset” av Elisabeth Henriksson, Falu lasarett, 2023.
Grenar och blommor formade av varmt glas, fotograferade och bearbetade digitalt. Bilderna har printats på glas och monterats i ljuslådor i tak. Ljuslådan på vägg visar några detaljer från det skulpterade glaset. ”Min idé handlar om att visa på det magiska i naturen, om att se ljuset och naturen som en källa till kraft. Trädgrenarna i taket slingrar sig fram likt stigar i en skog; de möts, de korsar varandra, ibland slutar vägen och en ny tar vid. Blommorna öppnar sig mot ljuset, ur det får de sin näring.” Fotograf Sara Danielsson, 2023.