Inre liv / Konstnärlig gestaltning av Elisabeth Henriksson, Vrinnevi sjukhus, Norrköping 2022. Röntgade medicinalväxter (mammografi). Silikonmonterad plexi. Bilderna kom ursprungligen till under ett gestaltningsarbete för Sahlgrenska universitetssjukhuset, till det nybyggda Bild- och interventionscentrum. Min idé var att uppmärksamma naturen och dess läkande egenskaper, samt att använda mig av och visa på tekniken som finns i huset. Jag röntgade ca 200 växter i olika stadier, de flesta kom från Botaniska trädgården intill. Växterna har genom tiderna använts inom läkekonsten (skolmedicinen, folktron eller signaturläran). Endel har sedan länge spelat ut sin roll medan vissa fortfarande anses verksamma. Fingerborgsblomman t ex innehåller digitoxin som har påvekan på hjärtmuskulaturen, opievallmo mer än hundra olika alkaloider (däribland morfin, kodein och papaverin) med olika medicinska effekter. Japansk lykta ska enligt signaturläran – inom vilken man trodde att lika botar lika – ha fungerat mot gallsten. Tyskiris kallades inom medicinen förr för violrot, och gavs åt barn att bita vid tandsprickning. Jag ser de röntgade växterna som en länk bakåt i tiden, en påminnelse om hur människors samlande och undersökande under tusentals år lett oss till där vi är idag. Men de kan även föra tankarna till framtida forskning, det ännu outforskade. Bilderna fr vänster: Pil (Salix) x 2, Vit näckros (Nymphaea alba), Spikklubba (Datura strammonium), Tyskiris (Iris germanicum), Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea). Bild med tio växter: Tuja (Thuja occidentalis), Vitlök (Allium sativum), Opievallmo (Papaver somniferum), Kål (Brassica oleracea), Smultron (Fragaria vesca), Indiankrasse (Tropaeolum majus), Oxtunga (Anchusa officinalis), Äkta stormhatt (Aconitum napellus), Japansk lykta (Physalis alkekengi), Apotekarros (Rosa gallica var. officinalis). Fotograf Sara Danielsson, 2024.