3_vaxjo_8803b_vaxjo_880

Repetition
R e p e t i t i o n / 2016. Konstnärlig gestaltning i väntrum/korridor, Centrallasarett Växjö, röntgen. Nio bilder är monterade i fyra fönster intill varandra. Jag har arbetat med repetition av en liksidig triangel, tillsammans bildar trianglarna formationer eller mönster. Formerna fortsätter att växa i mellanrummen mellan ramarna. Gjutet planglas, pulverlackad metall. Fotograf: Elisabeth Henriksson.

Repetition