“Materia medica” Konstnärlig gestaltning på Sahlgrenska sjukhuset (Bild- och interventioncentrum), Göteborg, 2016. Laminerat glas, digitaltryck. Bildteknik: röntgen (mammografi). Bilderna återfinns i ljusgården; väntrum och glaspartier i anslutning till det, samt i 6 st behandlingsrum. Min idé med gestaltningen var att uppmärksamma naturen och dess på olika plan läkande egenskaper, samt att använda mig av tekniken som finns i huset. Växterna jag röntgat har genom tiderna använts inom läkekonsten för sina medicinala egenskaper.
M a t e r i a  m e d i c a  / 2016
Konstnärlig gestaltning på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Bild- och interventionscentrum), Göteborg, 2016.
Laminerat glas, digitaltryck. Bildteknik: röntgen (mammografi).
Bilderna återfinns på glaspartier i ljusgården, väntrum samt sex partier intill, och i sex st behandlingsrum. Min idé med gestaltningen var att uppmärksamma naturen och dess läkande egenskaper, samt att använda mig av tekniken som finns i huset. Växterna jag röntgat har genom tiderna använts inom läkekonsten för sina medicinala egenskaper. Fotograf: Bert Leandersson, 2017.

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhusetkonstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhusetkonstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson

BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson