3a_meditation_rod_880
Meditation  Från utställningen Övningar på Arboga konstförening, 2018. Akryl på board, monterad på aluminium. Titeln Övningar syftar dels på att jag experimenterat med – för mig – nya tekniker, men även på upprepningen i bilderna, många små delar som bildar större helheter. Kanske för de tankarna till meditativa hantverk; att väva, lägga ett tak eller mura. Den röda bilden ovan är 60×60 cm, de två bilderna nedan är 70×100 cm.

3a_meditation_8803_meditation_880