BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson
Materia medica // Konstnärlig gestaltning på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Bild- och interventionscentrum), Göteborg, 2016. Laminerat glas, digitaltryck. Bildteknik: röntgen (mammografi). Bilderna återfinns i ljusgården – glasat väntrum och intilliggande glaspartier – samt i några behandlingsrum. Min idé med gestaltningen var att uppmärksamma naturen och dess läkande egenskaper, samt att använda mig av / visa på tekniken som finns i huset. Växterna jag röntgat har genom tiderna använts inom läkekonsten (skolmedicinen, signaturläran eller folktron). Endel har sedan länge spelat ut sin roll medan vissa fortfarande anses verksamma. Jag har röntgat runt 200 växter i olika stadier; äkevänderot, fingerborgsblomma, apotekarros, läkemalva, solhatt, opievallmo och johannesört är några av dem. Fotograf: Bert Leandersson, 2017.