Alla har ett namn // Konstnärlig gestaltning i tre akutsalar på nya Neonatal, Södersjukhuset, 2021. Arbetet består av åtta vikskärmar med olika motiv, sex enfärgade vikskärmar och tio ljuslådor i tak. Tema läkeväxter, teknik teckning och måleri. Bilderna är printade /laminerade på vikskärmar och ljuslådor. I akutsalarna vistas nyfödda barn tillsammans med sina föräldrar ifrån ett par dagar upptill tre månader, dygnet runt. Vikskärmarna kan fällas ihop och dras ut, några är flyttbara. Det gör det möjligt att skapa avskildhet i de öppna rummen om behov finns. Min idé med gestaltningen var att arbeta med naturen – en lugn och trygg plats, full av liv. Jag har tecknat läkeväxter, de fungerar som en symbol för vårdande och omhändertagande, men också som bild av människan. Handens närvaro syns i teckningarna och förstärker förhoppningsvis känslan av mänsklig närvaro och omsorg. De målade rundlarna syns på avstånd och ger de sterila salarna värme och färg. Fotograf Sara Danielsson, 2021.
Vintergröna, kvanne och johannesört.
Humle och taklök.
Taklök och humle.
Apotekarros och Moses brinnande buske.
Tidlösa.

 

Solhatt och fingerborgsblomma.
Solhatt och fingerborgsblomma.
Daggkåpa.

 

Tibast och spikklubba.
Vit nysrot och äkta stormhatt.