repetition_KHV_880
R e p e t i t i o n  /  Bilden ovan visar utsnitt från tre bilder i glas, 60 x 40 x 1,5 cm. Teknik hyttformat och fusat glas. Glasen är monterade i ljuslådor, djup 8 cm. Del av min utställning “Strukturer” på Konsthantverkarna, Stockholm, mars 2017. 
Utställning på Konsthantverkarna. Från vänster ses Repetition, Civilisation och Strukturer.
C i v i l i s a t i o n / Massivt glas, hyttformat, sågat och fusat.
R u m (utsnitt) / Bild, 70 x 50 x 2 cm. Hyttformat, fusat glas.
S t r u k t u r e r (utsnitt) / Bild, 70 x 50 x 1 cm, monterad i en ljuslåda. Hyttformat, sågat och fusat glas.