M a t e r i a m e d i c a / Kaprifol / 2018 Bilderna nedan visar en serie bilder från Sahlgrenska universitetssjukhuset (Bild- och interventionscentrum), Göteborg, 2018. Min idé med gestaltningen var att uppmärksamma naturen och dess läkande egenskaper, samt att använda mig av tekniken som finns i huset. Växterna jag röntgat har genom tiderna använts inom läkekonsten för sina medicinala egenskaper. Material plexiglas optical hc, silikonmonterat. Bildteknik: röntgen (mammografi). Bilderna nedan återfinns i olika behandlingsrum på BOIC. Fotograf: Bert Leandersson, 2018.
M a t e r i a m e d i c a / Kaprifol / 2018 Fotograf: Bert Leandersson, 2018
BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson
M a t e r i a m e d i c a / Valeriana / 2018 Material plexiglas optical hc, silikonmonterat. Bildteknik: röntgen (mammografi). Människokroppen består av två spegelvända delar, höger och vänster. Jag har med Valeriana velat visa på kopplingen mellan människa och natur. Färgskalan och kornigheten i bilden ger associationer till gamla böcker, skolplanscher och herbarier, något jag eftersträvat för att att skapa en kontrast till den kliniska sjukvårdsmiljön. Fotograf: Bert Leandersson, 2018.
BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson
M a t e r i a m e d i c a / Landskap / 2018 Material plexiglas optical hc, silikonmonterat. Bildteknik magnetisk resonans (MR). Bilderna återfinns i ett behandlingsrum där man använder sig av MR-teknik. Fotograf: Bert Leandersson, 2018.
BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson
M a t e r i a m e d i c a / Landskap / 2018 Material plexiglas optical hc, silikonmonterat. Bildteknik magnetisk resonans (MR). Bilderna återfinns i ett behandlingsrum där man använder sig av MR-teknik. Fotograf: Bert Leandersson, 2018.
BOIC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset konstnär Elisabeth Henriksson
M a t e r i a m e d i c a / Hålrot / 2018 Digitaltryck, laminerat glas. I tio fasadfönster klättrar växter uppåt. Varierat motiv i alla fönster ger varje operationsrum sin egen identitet. Fotograf: Bert Leandersson, 2018.