Konstnärlig gestaltning, Elisabeth Henriksson, Parkskolan, 2024.